อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนรายละเอียดผู้ลงทะเบียนด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของธุรกิจ โปรดทราบว่าคำแนะนำต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้หากคุณขายบริษัทหรือเปลี่ยนชื่อบริษัทของคุณ

ย้ายโดเมนเนม

Please select:

Transfer Your Domain to Us

  • Request EPP Code and notify the domain name Unlock from the original service provider.
  • Change the domain name administrator email to [email protected]
  • Perform the migration through the Client Center system  and specify the EPP Code received.
  • Pay for service and notify payment of service fees
  • Wait for the verification system and transfer the domain name.
  • Customers will receive an email sent to the email that owns the domain name. To confirm the transfer of domain names
  • Read the verification instructions suggested by the email.
  • If you need help, you can forward to [email protected].
  • After confirming the move Wait for the system to move 7-14 days.
  • If the migration is complete, an automatic email will be sent to you.

Domain Name Transfer. TH

If the customer wants to transfer the domain name .th to us, take care of the need for the document issuing agency Request change from the original administrator to [email protected] As an example

หากต้องการจดโดเมนใหม่

หากต้องการต่ออายุโดเมน

Top