บริการอีเมล์โฮสติ้งสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้อีเมลเพียงอย่างเดียว และต้องการใช้อีเมลที่เป็นนามสกุลของตัวเอง ซึ่งเป็นเอกลักษ์และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจหรือองค์ ตัวอย่างเช่น [email protected] เป็นต้น

Gmail Outlook และ Rackspace

Google Workspace คือ หนึ่งในบริการจาก Google Cloud ให้บริการระบบอีเมลและชุดแอปพลิเคชันในการทำงานสำหรับองค์กรทุกขนาด

Ease of use
Support
Flexibility

Microsoft 365 & Outlook ช่วยให้คุณทำงานและส่งอีเมลได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนและจากอุปกรณ์ใดๆ ของคุณ

Ease of use
Support
Flexibility

Rackspace เป็นระบบ mail ที่ได้รับความนิยมอีกเจ้าที่หลายบริษัทเลือกใช้ สำหรับผู้ที่เลือกใช้บริการ ท่านจะได้รับ Email ขนาด พื้นที่ถึง 25 GB

Ease of use
Support
Flexibility

Included with all Email Hosting plans

Professional Look

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Cloud Reliability

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Synchronised Calendars

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Loads of Storage

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Data Security

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Uptime Guarantee

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Additional Features
Free Setup

24x7 Thailand Support

Android Apps

iPhone Apps

Email Forwarders

Seamlessly migrate your emails to us.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

What support does ThaiDomainHosting offer for Google Workspace and Microsoft 365

 
Admin account setup
DNS updates (If domain with us)
Manage users (create, delete, suspend)
Manage forwarders & aliases
Manage user permissions
Admin console customisation
Password resets
Setting up apps on a user’s phone or computer
Adding, editing or customising signatures
Assistance with using or configuring Gmail or Outlook
Assistance with using or configuring Drive or OneDrive
Assistance with using Google Workspace or Microsoft 365 Apps
Create, edit, delete or share documents
Setup or support third party applications
Setup or support third party applications (copy)

Google Workspace Basic

Price includes 1 Google Workspace user.
More options available at checkout
Included
Included
Included
Included
Included
Not Available
Not Available
Not Available
Not Available
Not Available
Not Available
Not Available
Not Available
Not Available

Google Workspace Business

Upgraded 1TB storage for power users.
More options available at checkout
Included
Included
Included
Included
Included
Included
Included
Not Available
Not Available
Not Available
Not Available
Not Available
Not Available
Not Available

Microsoft 365 Essentials

Price includes 1 Microsoft 365 and Outlook user.
More options available at checkout
Included
Included
Included
Included
Included
Not Available
Not Available
Not Available
Not Available
Not Available
Not Available
Not Available
Not Available
Not Available

Microsoft 365 Premium

Get both online and desktop version of Office.
More options available at checkout
Included
Included
Included
Included
Included
Included
Included
Not Available
Not Available
Not Available
Not Available
Not Available
Not Available
Not Available

Need a Domain Name?

Need Web Hosting?

Websites hosted
250,000
Customers served
50,000
Domains registered
100,000
logo-rspca logo-nec logo-4pines logo-logan

Email Hosting FAQs

Read the Latest News

Visit Blog

View Knowledgebase

View Articles

See Latest Offers

View Offers

Speak With an Expert

Contact Sales

What is Microsoft 365 from Microsoft?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

What is Google Workspace from Google?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

What are the benefts of having domain-based Email addresses?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

I'm a part of a larger organisation - can I use Microsoft Microsoft 365 or Google Workspace from ThaiDomainHosting?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Why should I buy Microsoft 365 if I already have Office on my desktop?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

rance that is re-emphasised every time you send an email. Microsoft 365 also incorporates online collaboration possibilities through OneDrive, allowing you and your colleagues to work simultaneously on the same document. No more back and forth email attachments!

What is online documentation collaboration?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

How does cloud Email hosting work?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Can I transfer my existing Emails, contacts, etc.?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

What support do you offer?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Support inclusions depend on which email hosting plan you choose.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

What is email hosting?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Who hosts my email domain?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book..

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

How to host email server?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

What is cloud email?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

How to setup email hosting?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

How do you set up a business email?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Top